Benelux

Global presence

Benelux

“We will change the way the world thinks about skincare”

Dat is de visie van Zeta White, een farmaceutisch bedrijf dat zich wererldwijd richt op dermatologie en zich specialiseert in de speciale vaardigheden en competenties die de wereld van de dermatologie met zich meebrengt. We ontwikkelen innovatieve medische en esthetische oplossingen en ondersteunen professionals over de hele wereld met hulp en advies.

 

“We will change the way the world thinks about skincare”

C’est la vision de Zeta White, une soci?t? pharmaceutique qui, dans le monde entier, se concentre sur la dermatologie et est sp?cialis?e dans le savoir-faire, les aptitudes et les comp?tences intrins?ques au domaine de la dermatologie. Nous d?veloppons des solutions m?dicales et esth?tiques innovantes et soutenons les professionnels du monde entier en leur fournissant aide et conseils.

 

De huid is een uniek orgaan van het menselijk lichaam. Het is het grootste orgaan en beschermt het lichaam tegen de buitenwereld. Juist daarom is het belangrijk de huid zorgvuldig en met voldoende aandacht te behandelen.

Zeta White erkent het belang van de huid alsook de pshychologische en sociale impact van huidaandoeningen op het dagelijks leven van pati?nten. Daarom richt Zeta White zich al meer dan 30 jaar op het ontwikkelen van innovatieve medische en esthetische oplossingen voor de huid, die aan de eisen van pati?nten en hun behandelende artsen voldoen.

 

La peau est un organe unique du corps humain. C’est l’organe le plus grand du corps, qui le prot?ge contre les agressions du monde ext?rieur. Et c’est pr?cis?ment pour cette raison qu’il est important de traiter la peau avec le soin et l’attention qu’elle m?rite.

Zeta White reconna?t l’importance de la peau ainsi que l’impact psychologique et social des affections de la peau sur la vie quotidienne des patients. Depuis plus de 30 ans, Zeta White se concentre donc sur le d?veloppement de solutions m?dicales et esth?tiques innovantes pour la peau, qui r?pondent aux exigences des patients et de leurs m?decins traitants.

 

Zeta White Benelux B.V.

Gravinnen van Nassauboulevard 91

4811 BN Breda

+31(0)183 69 19 19

[email protected]